KHẢO SÁT

Đánh giá của bạn về Công ty cổ phần khoáng sản Bình Định

Tận tâm - Uy tín
Tốt
Còn một số hạn chế

LIÊN KẾT

Mở liên kết

Công bố v/v lập danh sách cổ đông có quyền tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018 (26/02/2018)

Công ty Cổ phần Khoáng sản Khoáng sản Bình Định công bố thông tin về việc lập danh sách cổ đông có quyền tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018 như sau:
Căn cứ Nghị quyết Hội đồng quản trị số: 03/NQ-HĐQT-BMC ngày 26 tháng 02 năm 2018, Công ty Cổ phần Khoáng sản Bình Định sẽ tiến hành việc lập danh sách cổ đông có quyền tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018. Ngày đăng ký cuối cùng theo dự kiến là 20/3/2018. Ngày tổ chức Đại hội dự kiến trong tháng 4/2018.

Tin đã đưa

CÔNG TY CỔ PHẦN KHOÁNG SẢN BÌNH ĐỊNH

Giấy phép: 

35 03 000009

Địa chỉ: 

11 Hà Huy Tập, TP.Quy Nhơn, tỉnh Bình Định, Việt Nam. 

Điện thoại: 

(0256)3822073 / 3825857 / 3822204 . 

Fax: 

(0256)3822497

Mọi thư từ xin gửi về địa chỉ: 

bimicovn@dng.vnn.vn

Top