KHẢO SÁT

Đánh giá của bạn về Công ty cổ phần khoáng sản Bình Định

Tận tâm - Uy tín
Tốt
Còn một số hạn chế

LIÊN KẾT

Mở liên kết

Tìm theo nhóm văn bản
Tìm kiếm nâng cao

Nhóm văn bản

Năm ban hành

Số lượng kết quả

Tìm kiếm

Cơ quan ban hành

Số/ký hiệu

Nội dung trích yếu

Nhóm văn bản

Ngày ban hành

02/BC-HĐQT-BMC Báo cáo tình hình quản trị công ty niêm yết Thông tin công bố 28/01/2019
BCTC-Q3-2018 ( Đính chính) Do có sự nhầm lẫn trong khâu in ấn phát hành nên số liệu trên Bảng cân đối kế toán (Mẫu số B01-DN) có sai sót. Nay Cty xin đính chính lại số liệu như sau: (theo file đính kèm)" Thông tin công bố 19/11/2018
BCTC-6T-2018 Báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2018 ( Đã soát xét) Thông tin công bố 14/08/2018
TTCB-01BMC Chi trả cổ tức bằng tiền. Thông tin công bố 03/05/2018
CBTT NS Thay đổi nhân sự nội bộ Thông tin công bố 09/06/2017
CBTT KT Ký hợp đồng kiểm toán năm 2017 Thông tin công bố 18/05/2017

CÔNG TY CỔ PHẦN KHOÁNG SẢN BÌNH ĐỊNH

Giấy phép: 

35 03 000009

Địa chỉ: 

11 Hà Huy Tập, TP.Quy Nhơn, tỉnh Bình Định, Việt Nam. 

Điện thoại: 

(0256)3822073 / 3825857 / 3822204 . 

Fax: 

(0256)3822497

Mọi thư từ xin gửi về địa chỉ: 

bimicovn@dng.vnn.vn

Top