KHẢO SÁT

Đánh giá của bạn về Công ty cổ phần khoáng sản Bình Định

Tận tâm - Uy tín
Tốt
Còn một số hạn chế

LIÊN KẾT

Mở liên kết

BMC - Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng (16/06/2017)

Công ty Cổ phần Khoáng sản Bình Định xin thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để nhận cổ tức năm 2016

- Tên chứng khoán: Công ty Cổ phần Khoáng sản Bình Định
- Mã chứng khoán: BMC
- Mã ISIN: VN000000BMC3
- Sàn giao dịch: HOSE
- Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông
- Mệnh giá giao dịch: 10.000 đồng/cổ phiếu
- Ngày đăng ký cuối cùng: 28/6/2017
- Lý do và mục đích: Chi trả cổ tức bằng tiền năm 2016
+ Nội dung cụ thể:
- Tỷ lệ thực hiện: 6%/cổ phiếu ( 01 cổ phiếu nhận được 600 đồng)
- Ngày thanh toán: 17/7/2017
- Địa điểm thanh toán: 
+ Đối với CK đã lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các TVLK nơi mở tài khoản lưu ký.
+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại Văn phòng Công ty Cổ phần Khoáng sản Bình Định - 11 Hà Huy Tập, TP. Quy Nhơn, tỉnh Bình Định (vào các ngày làm việc trong tuần) bắt đầu từ ngày 17/7/2017 và xuất trình CMND


Tin đã đưa

CÔNG TY CỔ PHẦN KHOÁNG SẢN BÌNH ĐỊNH

Giấy phép: 

35 03 000009

Địa chỉ: 

11 Hà Huy Tập, TP.Quy Nhơn, tỉnh Bình Định, Việt Nam. 

Điện thoại: 

(0256)3822073 / 3825857 / 3822204 . 

Fax: 

(0256)3822497

Mọi thư từ xin gửi về địa chỉ: 

bimicovn@dng.vnn.vn

Top