KHẢO SÁT

Đánh giá của bạn về Công ty cổ phần khoáng sản Bình Định

Tận tâm - Uy tín
Tốt
Còn một số hạn chế

LIÊN KẾT

Mở liên kết

BMC - Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng và xác nhận danh sách người sở hữu chứng khoán. (05/03/2018)

Công ty Cổ phần Khoáng sản Bình Định xin thông báo về ngày đăng ký cuối cùng và xác nhận danh sách người sở hữu chứng khoán như sau:

- Tên TCPH: Công ty Cổ phần Khoáng sản Bình Định
- Tên chứng khoán: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Khoáng sản Bình Định

- Mã chứng khoán: BMC
- Mã ISIN: VN000000BMC3
- Sàn giao dịch: HOSE
- Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông
- Mệnh giá giao dịch: 10.000 đồng/cổ phiếu
- Ngày đăng ký cuối cùng: 20/03/2018
- Lý do và mục đích: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018
- Tỷ lệ thực hiện: 01 cổ phiếu - 01 quyền biểu quyết
- Thời gian thực hiện: Trong tháng 4 năm 2018 ( thời gian cụ thể TCPH sẽ thông báo sau)
- Địa điểm thực hiện: Hội trường khách sạn Sài Gòn - Quy Nhơn, số 24 Nguyễn Huệ, thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định.
- Nội dung họp: Thông qua kết quả thực hiện năm 2017, kế hoạch năm 2018 và các nội dung có liên quan khác. 


Tin đã đưa

CÔNG TY CỔ PHẦN KHOÁNG SẢN BÌNH ĐỊNH

Giấy phép: 

35 03 000009

Địa chỉ: 

11 Hà Huy Tập, TP.Quy Nhơn, tỉnh Bình Định, Việt Nam. 

Điện thoại: 

(0256)3822073 / 3825857 / 3822204 . 

Fax: 

(0256)3822497

Mọi thư từ xin gửi về địa chỉ: 

bimicovn@dng.vnn.vn

Top