KHẢO SÁT

Đánh giá của bạn về Công ty cổ phần khoáng sản Bình Định

Tận tâm - Uy tín
Tốt
Còn một số hạn chế

LIÊN KẾT

Mở liên kết

Tìm theo nhóm văn bản
Tìm kiếm nâng cao

Nhóm văn bản

Năm ban hành

Số lượng kết quả

Tìm kiếm

Cơ quan ban hành

Số/ký hiệu

Nội dung trích yếu

Nhóm văn bản

Ngày ban hành

BCTC-Q1.2020 Báo cáo tài chính Quý 1 năm 2020 Báo cáo tài chính 20/04/2020
BCTC-2019 Báo cáo tài chính năm 2019. Báo cáo tài chính 20/03/2020
BCTC-6T-2018 Báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2018 ( Đã soát xét) Báo cáo tài chính 14/08/2018
BCTC-Q3.2019 Báo cáo tài chính Quý III năm 2019 Báo cáo tài chính 18/10/2019
BCTC-Q4.2019 Báo cáo tài chính Qúy IV năm 2019 Báo cáo tài chính 20/01/2020
BCTC-6T 2019 Báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2019. Báo cáo tài chính 14/08/2019
BCTC-Q2.2019 Báo cáo tài chính quý II năm 2019 Báo cáo tài chính 18/07/2019
BCTC-Q1.2019 Báo cáo Tài Chính Quý I năm 2019 Báo cáo tài chính 19/04/2019
BCTC - 2018 Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2018. Báo cáo tài chính 18/03/2019
BCTC - Q4. 2018 Báo cáo tài chính Qúy IV năm 2018 Báo cáo tài chính 18/01/2019
BCTC.Q3.2018 Báo cáo tài chính Quý III năm 2018 Báo cáo tài chính 18/10/2018
BCQT 6T 2018 Báo cáo Quản trị 6 tháng đầu năm 2018. Báo cáo tài chính 24/07/2018
BCTC-Q2.2018 Báo cáo tài chính Quý II năm 2018 Báo cáo tài chính 18/07/2018
BCTC-Q1.2018 Báo cáo tài chính Quý I năm 2018 Báo cáo tài chính 20/04/2018
BMC-BCTC 2017 Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2017 Báo cáo tài chính 23/03/2018
BCTC Q4-2017 Báo cáo tài chính Quý IV năm 2017 Báo cáo tài chính 22/01/2018
BCTC-Q3.2017 Báo cáo tài chính Quý III năm 2017 Báo cáo tài chính 18/10/2017
BCTC QII 2017 Báo cáo tài chính Quý II năm 2017 Báo cáo tài chính 19/07/2017
BCTC Q1-2017 Báo cáo tài chính Quý I năm 2017 Báo cáo tài chính 17/04/2017

CÔNG TY CỔ PHẦN KHOÁNG SẢN BÌNH ĐỊNH

Giấy phép: 

35 03 000009

Địa chỉ: 

11 Hà Huy Tập, TP.Quy Nhơn, tỉnh Bình Định, Việt Nam. 

Điện thoại: 

(0256)3822073 / 3825857 / 3822204 . 

Fax: 

(0256)3822497

Mọi thư từ xin gửi về địa chỉ: 

bimicovn@dng.vnn.vn

Top