Chủ Nhật, 21 - 01 - 2018

KHẢO SÁT

Đánh giá của bạn về Công ty cổ phần khoáng sản Bình Định

Tận tâm - Uy tín
Tốt
Còn một số hạn chế

LIÊN KẾT

Mở liên kết

Tìm theo nhóm văn bản
Tìm kiếm nâng cao

Nhóm văn bản

Năm ban hành

Số lượng kết quả

Tìm kiếm

Cơ quan ban hành

Số/ký hiệu

Nội dung trích yếu

Nhóm văn bản

Ngày ban hành

BCTC-Q3.2017 Báo cáo tài chính Quý III năm 2017 Báo cáo tài chính 18/10/2017
BCTC QII 2017 Báo cáo tài chính Quý II năm 2017 Báo cáo tài chính 19/07/2017
BCTC Q1-2017 Báo cáo tài chính Quý I năm 2017 Báo cáo tài chính 17/04/2017

CÔNG TY CỔ PHẦN KHOÁNG SẢN BÌNH ĐỊNH

Giấy phép: 

35 03 000009

Địa chỉ: 

11 Hà Huy Tập, TP.Quy Nhơn, tỉnh Bình Định, Việt Nam. 

Điện thoại: 

(0256)3822073 / 3825857 / 3822204 . 

Fax: 

(0256)3822497

Mọi thư từ xin gửi về địa chỉ: 

bimicovn@dng.vnn.vn

Top