KHẢO SÁT

Đánh giá của bạn về Công ty cổ phần khoáng sản Bình Định

Tận tâm - Uy tín
Tốt
Còn một số hạn chế

LIÊN KẾT

Mở liên kết

Thông tin liên hệ

CÔNG TY CỔ PHẦN KHOÁNG SẢN BÌNH ĐỊNH

♥ Địa chỉ:

11 Hà Huy Tập, TP.Quy Nhơn, tỉnh Bình Định, Việt Nam

♥ Điện thoại:  (0256)3822073 / 3825857 / 3822204

♥ Fax:  (0256)3822497

♥ Email:  bimicovn@dng.vnn.vn

Thông tin liên hệ chi tiết

Phòng Kinh doanh: 

PIC: Mr. Ho Trong Duc
Email: hotrongduc@bimico.vn
Cell phone: 0905070757

Phòng tài vụ:

PIC: Mr. Huỳnh Ngọc Bích

Cell phone: 0989072940

 

CÔNG TY CỔ PHẦN KHOÁNG SẢN BÌNH ĐỊNH

Giấy phép: 

35 03 000009

Địa chỉ: 

11 Hà Huy Tập, TP.Quy Nhơn, tỉnh Bình Định, Việt Nam. 

Điện thoại: 

(0256)3822073 / 3825857 / 3822204 . 

Fax: 

(0256)3822497

Mọi thư từ xin gửi về địa chỉ: 

bimicovn@dng.vnn.vn

Top