KHẢO SÁT

Đánh giá của bạn về Công ty cổ phần khoáng sản Bình Định

Tận tâm - Uy tín
Tốt
Còn một số hạn chế

LIÊN KẾT

Mở liên kết

Công bố công ty thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023 (29/05/2023)

Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023, Công ty cổ phần Khoáng sản Bình Định đã ký hợp đồng số 150/HĐKT-TC/2023/AASCS ngày 29/05/2023 với Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán phía Nam (AASCS) để thỏa thuận về việc kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023. Theo đó, Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán phía Nam sẽ thực hiện việc soát xét báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2023 và kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023 của Công ty cổ phần Khoáng sản Bình Định.


Tin đã đưa

CÔNG TY CỔ PHẦN KHOÁNG SẢN BÌNH ĐỊNH

Giấy phép: 

35 03 000009

Địa chỉ: 

11 Hà Huy Tập, TP.Quy Nhơn, tỉnh Bình Định, Việt Nam. 

Điện thoại: 

(0256)3822073 / 3825857 / 3822204 . 

Fax: 

(0256)3822497

Mọi thư từ xin gửi về địa chỉ: 

bimicovn@dng.vnn.vn

Top