KHẢO SÁT

Đánh giá của bạn về Công ty cổ phần khoáng sản Bình Định

Tận tâm - Uy tín
Tốt
Còn một số hạn chế

LIÊN KẾT

Mở liên kết

VĂN BẢN

Tìm theo nhóm văn bản
Tìm kiếm nâng cao

Nhóm văn bản

Năm ban hành

Số lượng kết quả

Tìm kiếm

Cơ quan ban hành

Số/ký hiệu

Nội dung trích yếu

Nhóm văn bản

Ngày ban hành

BCTC-Q4.2020 Báo cáo tài chính Quý IV năm 2020 Báo cáo tài chính 20/01/2021
02/BC-HĐQT-BMC Báo cáo tình hình quản trị công ty niêm yết Thông tin công bố 20/01/2021
BCTC-Q3.2020 Báo cáo tài chính Q.III năm 2020. Báo cáo tài chính 19/10/2020
CBTT-NSHDQT 2 Bầu ông Lê Trung Hậu giữ chức Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Khoáng sản Bình Định Thông tin công bố 28/08/2020
BCTC-6T-2020 Báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2020. Báo cáo tài chính 18/08/2020
CBTT-NSHDQT 1 Thôi giữ chức Chủ tịch HĐQT ông Lê Anh Vũ. Thông tin công bố 03/08/2020
BCTC-Q2.2020 Báo cáo Tài Chính Quý II năm 2020 Báo cáo tài chính 17/07/2020
CBTT/NSBKS Thay đổi nhân sự Ban Kiểm Soát Thông tin công bố 06/07/2020
CBTT/KT2020/BMC Ký kết hợp đồng kiểm toán năm 2020. Thông tin công bố 30/06/2020
CBTT/CT2019/BMC Chi trả cổ tức bằng tiền năm 2019. Thông tin công bố 22/06/2020
NQ ĐHĐCĐ 2020 Biên bản và Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2020 Đại hội đồng cổ đông 20/06/2020
CBTT/ĐHĐCĐ/BMC Họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2020 Thông tin công bố 03/06/2020
TL-DHDCD 2020 Tài liệu ĐHĐCĐ năm 2020 Đại hội đồng cổ đông 03/06/2020
BCTC-Q1.2020 Báo cáo Tài Chính Quý I năm 2020 Báo cáo tài chính 20/04/2020
BCTN 2019 Báo cáo thường niên năm 2019 Báo cáo thường niên 03/04/2020
BCTC-2019 Báo cáo tài chính năm 2019. Báo cáo tài chính 20/03/2020
240/TB-SGDHCM Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để tham dự họp ĐHĐCĐ thường niên 2020. Đại hội đồng cổ đông 04/03/2020
CBTT-24.02.20 Công bố thông tin về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự họp đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 Đại hội đồng cổ đông 24/02/2020
BCTC-Q4.2019 Báo cáo tài chính Qúy IV năm 2019 Báo cáo tài chính 20/01/2020
BCTC-Q3.2019 Báo cáo tài chính Quý III năm 2019 Báo cáo tài chính 18/10/2019

CÔNG TY CỔ PHẦN KHOÁNG SẢN BÌNH ĐỊNH

Giấy phép: 

35 03 000009

Địa chỉ: 

11 Hà Huy Tập, TP.Quy Nhơn, tỉnh Bình Định, Việt Nam. 

Điện thoại: 

(0256)3822073 / 3825857 / 3822204 . 

Fax: 

(0256)3822497

Mọi thư từ xin gửi về địa chỉ: 

bimicovn@dng.vnn.vn

Top