KHẢO SÁT

Đánh giá của bạn về Công ty cổ phần khoáng sản Bình Định

Tận tâm - Uy tín
Tốt
Còn một số hạn chế

LIÊN KẾT

Mở liên kết

VĂN BẢN

Tìm theo nhóm văn bản
Tìm kiếm nâng cao

Nhóm văn bản

Năm ban hành

Số lượng kết quả

Tìm kiếm

Cơ quan ban hành

Số/ký hiệu

Nội dung trích yếu

Nhóm văn bản

Ngày ban hành

02/CBTT-BMC Báo cáo tài chính Quý 2 năm 2024 Báo cáo tài chính 19/07/2024
01/CBTT-BMC Thay đổi thông tin liên lạc của Công ty Thông tin công bố 18/07/2024
CBTT-03.06.2024 Ký kết hợp đồng kiểm toán năm 2024 Thông tin công bố 03/06/2024
CBTT-06.05.2024 Chi trả cổ tức bằng tiền năm 2023 Thông tin công bố 06/05/2024
CBTT-19.04.24 Biên bản và Nghị Quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2024 Đại hội đồng cổ đông 19/04/2024
BCTC-Q1-2024 Báo cáo tài chính Quý 1 năm 2024. Báo cáo tài chính 16/04/2024
CBTT-29.03.2024 V/v Đính chính thông tin trên Báo cáo tình hình quản trị Công ty và Báo cáo thường niên năm 2023. Thông tin công bố 29/03/2024
TL-DHDCD 2024 Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 Đại hội đồng cổ đông 21/03/2024
03/BC-VPTU Thông báo giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ - Văn phòng Tỉnh ủy Bình Định Thông tin công bố 05/03/2024
CBTT-22.02.2024 Công bố thông tin về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 Đại hội đồng cổ đông 22/02/2024
BCTN 2023 Báo cáo thường niên năm 2023 Báo cáo thường niên 01/02/2024
03/BC-HĐQT-BMC Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2023 Thông tin công bố 30/01/2024
BCTC-2023 Báo cáo tài chính năm 2023 Báo cáo tài chính 25/01/2024
BCTC-Q4-2023 Báo cáo tài chính Quý 4 năm 2023 Báo cáo tài chính 18/01/2024
CBTT-05.01.2024 Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ - Ông Trần Hồ Toại Nguyện Thông tin công bố 05/01/2024
02/BC-VPTU Thông báo giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ - Văn phòng Tỉnh ủy Bình Định Thông tin công bố 01/12/2023
CBTT-04.12.2023 Thông báo giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ - Ông Trần Hồ Toại Nguyện Thông tin công bố 01/12/2023
BCTC-Q3-2023 Báo cáo tài chính Quý 3 năm 2023 Báo cáo tài chính 18/10/2023
CBTT-03.10.2023 Ủy quyền cho ông Huỳnh Ngọc Bích làm Người được ủy quyền công bố thông tin của Công ty cổ phần Khoáng sản Bình Định Thông tin công bố 03/10/2023
CBTT-28.09.2023-1 Miễn nhiệm chức vụ Tổng Giám đốc đối với ông Lê Anh Vũ để nghỉ hưu theo chế độ Thông tin công bố 28/09/2023

CÔNG TY CỔ PHẦN KHOÁNG SẢN BÌNH ĐỊNH

Giấy phép: 

35 03 000009

Địa chỉ: 

11 Hà Huy Tập, TP.Quy Nhơn, tỉnh Bình Định, Việt Nam. 

Điện thoại: 

(0256)3822073 / 3825857 / 3822204 . 

Fax: 

(0256)3822497

Mọi thư từ xin gửi về địa chỉ: 

bimicovn@dng.vnn.vn

Top