Chủ Nhật, 05 - 12 - 2021

KHẢO SÁT

Đánh giá của bạn về Công ty cổ phần khoáng sản Bình Định

Tận tâm - Uy tín
Tốt
Còn một số hạn chế

LIÊN KẾT

Mở liên kết

VĂN BẢN

Tìm theo nhóm văn bản
Tìm kiếm nâng cao

Nhóm văn bản

Năm ban hành

Số lượng kết quả

Tìm kiếm

Cơ quan ban hành

Số/ký hiệu

Nội dung trích yếu

Nhóm văn bản

Ngày ban hành

NQĐHĐCĐ- 2021 Biên bản và Nghị Quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2021 Đại hội đồng cổ đông 03/12/2021
TL1-DHDCD 2021 Tài liệu họp ĐHĐCĐ năm 2021 Đại hội đồng cổ đông 12/11/2021
CBTT-11.11.2021 Thông tin về họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 Đại hội đồng cổ đông 11/11/2021
BCTT-Q2-2021 Báo cáo Tài Chính Quý III năm 2021 Báo cáo tài chính 19/10/2021
CBTT-15.10.21 Công bố thông tin về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 Đại hội đồng cổ đông 15/10/2021
BCTC-6T-2021 Báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2021 Báo cáo tài chính 17/08/2021
CBTT/KT2021/BMC Ký kết hợp đồng kiểm toán năm 2021 Thông tin công bố 26/07/2021
11/BC-HĐQT-BMC Báo cáo tình hình quản trị công ty 6 tháng năm 2021 Thông tin công bố 19/07/2021
BCTT-Q2-2021 Báo cáo Tài Chính Quý II năm 2021 Báo cáo tài chính 16/07/2021
CBTT-29.06.21 Thông báo dừng tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021. Đại hội đồng cổ đông 29/06/2021
CBTT-25.06.21 Thay đổi địa điểm họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2021. Đại hội đồng cổ đông 25/06/2021
CBTT-09.6.21 Thông tin về họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 Đại hội đồng cổ đông 09/06/2021
TL-DHDCD 2021 Tài liệu họp ĐHĐCĐ năm 2021 Đại hội đồng cổ đông 09/06/2021
CBTT-28.04.21 Công bố thông tin về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 Đại hội đồng cổ đông 28/04/2021
BCTT-Q1-2021 Báo cáo Tài Chính Quý I năm 2021 Báo cáo tài chính 16/04/2021
61/CV-BMC Hủy hồ sơ về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự họp đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 Đại hội đồng cổ đông 15/04/2021
CBTT-05.04.21 Công bố thông tin về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự họp đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 Đại hội đồng cổ đông 05/04/2021
BCTC - 2020 Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2020 Báo cáo tài chính 15/03/2021
BCTC-Q4.2020 Báo cáo tài chính Quý IV năm 2020 Báo cáo tài chính 20/01/2021
02/BC-HĐQT-BMC Báo cáo tình hình quản trị công ty niêm yết Thông tin công bố 20/01/2021

CÔNG TY CỔ PHẦN KHOÁNG SẢN BÌNH ĐỊNH

Giấy phép: 

35 03 000009

Địa chỉ: 

11 Hà Huy Tập, TP.Quy Nhơn, tỉnh Bình Định, Việt Nam. 

Điện thoại: 

(0256)3822073 / 3825857 / 3822204 . 

Fax: 

(0256)3822497

Mọi thư từ xin gửi về địa chỉ: 

bimicovn@dng.vnn.vn

Top