KHẢO SÁT

Đánh giá của bạn về Công ty cổ phần khoáng sản Bình Định

Tận tâm - Uy tín
Tốt
Còn một số hạn chế

LIÊN KẾT

Mở liên kết

VĂN BẢN

Tìm theo nhóm văn bản
Tìm kiếm nâng cao

Nhóm văn bản

Năm ban hành

Số lượng kết quả

Tìm kiếm

Cơ quan ban hành

Số/ký hiệu

Nội dung trích yếu

Nhóm văn bản

Ngày ban hành

BCTC-Q1.2020 Báo cáo tài chính Quý 1 năm 2020 Báo cáo tài chính 20/04/2020
BCTN 2019 Báo cáo thường niên năm 2019 Báo cáo thường niên 03/04/2020
BCTC-2019 Báo cáo tài chính năm 2019. Báo cáo tài chính 20/03/2020
240/TB-SGDHCM Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để tham dự họp ĐHĐCĐ thường niên 2020. Đại hội đồng cổ đông 04/03/2020
CBTT-24.02.20 Công bố thông tin về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự họp đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 Đại hội đồng cổ đông 24/02/2020
BCTC-Q4.2019 Báo cáo tài chính Qúy IV năm 2019 Báo cáo tài chính 20/01/2020
BCTC-Q3.2019 Báo cáo tài chính Quý III năm 2019 Báo cáo tài chính 18/10/2019
BCTC-6T 2019 Báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2019. Báo cáo tài chính 14/08/2019
BCTC-Q2.2019 Báo cáo tài chính quý II năm 2019 Báo cáo tài chính 18/07/2019
CBTT BMC-Ký kết hợp đồng với AASCS kiểm toán báo cáo tài chính năm 2019. Thông tin công bố 10/05/2019
NQĐHĐCĐ-2019 Biên bản và Nghị Quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2019 Đại hội đồng cổ đông 20/04/2019
BCTC-Q1.2019 Báo cáo Tài Chính Quý I năm 2019 Báo cáo tài chính 19/04/2019
BCTN 2018 Báo cáo thường niên năm 2018 Báo cáo thường niên 03/04/2019
DHDCD 2019 Công ty Cổ phần Khoáng sản Bình Định xin thông báo chương trình Đại hội Cổ đông thường niên năm 2019 và các tài liệu đại hội để quý cổ đông tham khảo. Đại hội đồng cổ đông 28/03/2019
BCTC - 2018 Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2018. Báo cáo tài chính 18/03/2019
185/TB-SGDHCM Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để tham dự họp ĐHĐCĐ thường niên 2019. Đại hội đồng cổ đông 05/03/2019
TB-HĐQT-BMC Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng. Đại hội đồng cổ đông 20/02/2019
02/BC-HĐQT-BMC Báo cáo tình hình quản trị công ty niêm yết Thông tin công bố 28/01/2019
BCTC - Q4. 2018 Báo cáo tài chính Qúy IV năm 2018 Báo cáo tài chính 18/01/2019
BCTC-Q3-2018 ( Đính chính) Do có sự nhầm lẫn trong khâu in ấn phát hành nên số liệu trên Bảng cân đối kế toán (Mẫu số B01-DN) có sai sót. Nay Cty xin đính chính lại số liệu như sau: (theo file đính kèm)" Thông tin công bố 19/11/2018

CÔNG TY CỔ PHẦN KHOÁNG SẢN BÌNH ĐỊNH

Giấy phép: 

35 03 000009

Địa chỉ: 

11 Hà Huy Tập, TP.Quy Nhơn, tỉnh Bình Định, Việt Nam. 

Điện thoại: 

(0256)3822073 / 3825857 / 3822204 . 

Fax: 

(0256)3822497

Mọi thư từ xin gửi về địa chỉ: 

bimicovn@dng.vnn.vn

Top