KHẢO SÁT

Đánh giá của bạn về Công ty cổ phần khoáng sản Bình Định

Tận tâm - Uy tín
Tốt
Còn một số hạn chế

LIÊN KẾT

Mở liên kết

BMC- Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng. (26/04/2019)

Công ty Cổ phần Khoáng sản Bình Định xin thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền nhận cổ tức bằng tiền năm 2018

BMC-Bổ nhiệm Trưởng ban Kiểm soát (27/06/2018)

Vui lòng xem thông tin bổ nhiệm Trưởng ban Kiểm soát file đính kèm.

BMC-Công bố hợp đồng kiểm toán năm 2018 (17/05/2018)

BMC xin công bố về  việc ký kết hợp đồng kiểm toán năm 2018.

BMC - Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng (03/05/2018)

Công ty Cổ phần Khoáng sản Bình Định xin thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền nhận cổ tức bằng tiền

Tài liệu họp Đại hội đồng Cổ đông năm 2018. (03/04/2018)

Công ty Cổ phần Khoáng sản xin thông báo các tài liệu cuộc họp Đại hội đồng cổ đông năm 2018 như sau:

BMC - Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng và xác nhận danh sách người sở hữu chứng khoán. (05/03/2018)

Công ty Cổ phần Khoáng sản Bình Định xin thông báo về ngày đăng ký cuối cùng và xác nhận danh sách người sở hữu chứng khoán như sau:


CÔNG TY CỔ PHẦN KHOÁNG SẢN BÌNH ĐỊNH

Giấy phép: 

35 03 000009

Địa chỉ: 

11 Hà Huy Tập, TP.Quy Nhơn, tỉnh Bình Định, Việt Nam. 

Điện thoại: 

(0256)3822073 / 3825857 / 3822204 . 

Fax: 

(0256)3822497

Mọi thư từ xin gửi về địa chỉ: 

bimicovn@dng.vnn.vn

Top