KHẢO SÁT

Đánh giá của bạn về Công ty cổ phần khoáng sản Bình Định

Tận tâm - Uy tín
Tốt
Còn một số hạn chế

LIÊN KẾT

Mở liên kết

Tìm theo nhóm văn bản
Tìm kiếm nâng cao

Nhóm văn bản

Năm ban hành

Số lượng kết quả

Tìm kiếm

Cơ quan ban hành

Số/ký hiệu

Nội dung trích yếu

Nhóm văn bản

Ngày ban hành

BCTN 2019 Báo cáo thường niên năm 2019 Báo cáo thường niên 03/04/2020
BCTN 2018 Báo cáo thường niên năm 2018 Báo cáo thường niên 03/04/2019
BCTN 2017 Báo cáo thường niên năm 2017 Báo cáo thường niên 27/03/2018
BCTN 2016 Báo cáo thường niên năm 2016 Báo cáo thường niên 15/03/2017
BCTN 2015 Báo cáo thường niên năm 2015 Báo cáo thường niên 15/04/2016
BCTN 2014 Báo cáo thường niên năm 2014 Báo cáo thường niên 15/03/2015

CÔNG TY CỔ PHẦN KHOÁNG SẢN BÌNH ĐỊNH

Giấy phép: 

35 03 000009

Địa chỉ: 

11 Hà Huy Tập, TP.Quy Nhơn, tỉnh Bình Định, Việt Nam. 

Điện thoại: 

(0256)3822073 / 3825857 / 3822204 . 

Fax: 

(0256)3822497

Mọi thư từ xin gửi về địa chỉ: 

bimicovn@dng.vnn.vn

Top