KHẢO SÁT

Đánh giá của bạn về Công ty cổ phần khoáng sản Bình Định

Tận tâm - Uy tín
Tốt
Còn một số hạn chế

LIÊN KẾT

Mở liên kết

VĂN BẢN

Tìm theo nhóm văn bản
Tìm kiếm nâng cao

Nhóm văn bản

Năm ban hành

Số lượng kết quả

Tìm kiếm

Cơ quan ban hành

Số/ký hiệu

Nội dung trích yếu

Nhóm văn bản

Ngày ban hành

CBTT-20.06.22 Bổ nhiệm chức vụ Phó Tổng giám đốc Công ty cổ phần Khoáng sản Bình Định Thông tin công bố 20/06/2022
CBTT-20.06.22-UCV Thông tin của ứng cử viên tham gia thành viên Hội đồng quản trị, Kiểm soát viên nhiệm kỳ 2022-2027 Thông tin công bố 20/06/2022
CBTT-14.06.22 Thôi chức vụ Phó Tổng Giám đốc đối với ông Đỗ Thanh Thao. Thông tin công bố 14/06/2022
CBTT-07.06.22 Thông tin về họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022. Đại hội đồng cổ đông 07/06/2022
TL-DHDCD 2022 Tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 Đại hội đồng cổ đông 07/06/2022
CBTT-06.06.22 Bổ nhiệm Người phụ trách quản trị kiêm thư ký Công ty Thông tin công bố 06/06/2022
CBTT-23.05.22 Thông báo gia hạn họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 Thông tin công bố 23/05/2022
CBTT-18.05.22 Công bố thông tin về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 Đại hội đồng cổ đông 18/05/2022
35/BMC-CV Giải trình biến động lợi nhuận so với cùng kỳ của Báo cáo tài chính quý 1 năm 2022 Thông tin công bố 22/04/2022
BCTC-Q1-2022 Báo cáo tài chính Quý I năm 2022 Báo cáo tài chính 22/04/2022
BCTC-2021 Báo cáo tài chính năm 2021 Báo cáo tài chính 21/03/2022
03/BC-HĐQT-BMC Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2021 Thông tin công bố 20/01/2022
CBTT/QC2021/BMC - Ban hành Quy chế nội bộ về quản trị Công ty - Ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty - Ban hành Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát Công ty Thông tin công bố 07/01/2022
QCBKS-BMC-2021 Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát Quy chế quản trị 07/01/2022
QCNBQT-BMC-2021 Quy chế nội bộ về quản trị công ty Quy chế quản trị 07/01/2022
QCHDQT-BMC-2021 Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Quy chế quản trị 07/01/2022
CBTT/CT2020/BMC Chi trả cổ tức bằng tiền năm 2020 Thông tin công bố 04/01/2022
ĐL-BMC 2021 Điều Lệ Công ty Bimico 2021 Điều lệ công ty 06/12/2021
CBTT/DL2021/BMC Sửa đổi, bổ sung và ban hành điều lệ công ty Thông tin công bố 06/12/2021
NQĐHĐCĐ- 2021 Biên bản và Nghị Quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2021 Đại hội đồng cổ đông 03/12/2021

CÔNG TY CỔ PHẦN KHOÁNG SẢN BÌNH ĐỊNH

Giấy phép: 

35 03 000009

Địa chỉ: 

11 Hà Huy Tập, TP.Quy Nhơn, tỉnh Bình Định, Việt Nam. 

Điện thoại: 

(0256)3822073 / 3825857 / 3822204 . 

Fax: 

(0256)3822497

Mọi thư từ xin gửi về địa chỉ: 

bimicovn@dng.vnn.vn

Top