KHẢO SÁT

Đánh giá của bạn về Công ty cổ phần khoáng sản Bình Định

Tận tâm - Uy tín
Tốt
Còn một số hạn chế

LIÊN KẾT

Mở liên kết

VĂN BẢN

Tìm theo nhóm văn bản
Tìm kiếm nâng cao

Nhóm văn bản

Năm ban hành

Số lượng kết quả

Tìm kiếm

Cơ quan ban hành

Số/ký hiệu

Nội dung trích yếu

Nhóm văn bản

Ngày ban hành

BCTC-Q3-2018 ( Đính chính) Do có sự nhầm lẫn trong khâu in ấn phát hành nên số liệu trên Bảng cân đối kế toán (Mẫu số B01-DN) có sai sót. Nay Cty xin đính chính lại số liệu như sau: (theo file đính kèm)" Thông tin công bố 19/11/2018
BCTC.Q3.2018 Báo cáo tài chính Quý 3 năm 2018 Báo cáo tài chính 18/10/2018
BCTC-6T-2018 Báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2018 ( Đã soát xét) Thông tin công bố 14/08/2018
BCQT 6T 2018 Báo cáo Quản trị 6 tháng đầu năm 2018. Báo cáo tài chính 24/07/2018
BCTC-Q2.2018 Báo cáo tài chính Quý 2 năm 2018 Báo cáo tài chính 18/07/2018
TTCB-01BMC Chi trả cổ tức bằng tiền. Thông tin công bố 03/05/2018
BB-NQĐHĐCĐ 2018 Biên bản và Nghị Quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2018 Đại hội đồng cổ đông 28/04/2018
BCTC-Q1.2018 Báo cáo tài chính Quý I năm 2018 Báo cáo tài chính 20/04/2018
BCTN 2017 Báo cáo thường niên năm 2017 Báo cáo thường niên 27/03/2018
BMC-BCTC 2017 Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2017 Báo cáo tài chính 23/03/2018
BCTC Q4-2017 Báo cáo tài chính Quý 4 năm 2017 Báo cáo tài chính 22/01/2018
BCTC-Q3.2017 Báo cáo tài chính Quý III năm 2017 Báo cáo tài chính 18/10/2017
TT 12/2016/TT-BTC Thông tư 12/2016/BTC ngày 05/7/2016 Văn bản khác 07/09/2017
BCTC QII 2017 Báo cáo tài chính Quý II năm 2017 Báo cáo tài chính 19/07/2017
CBTT NS Thay đổi nhân sự nội bộ Thông tin công bố 09/06/2017
CBTT KT Ký hợp đồng kiểm toán năm 2017 Thông tin công bố 18/05/2017
NQ HĐQT 2017 Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông năm 2017 Đại hội đồng cổ đông 22/04/2017
BCTC Q1-2017 Báo cáo tài chính Quý I năm 2017 Báo cáo tài chính 17/04/2017
HĐCĐ 2017 Tài liệu HĐCĐ năm 2017 Đại hội đồng cổ đông 10/04/2017
BCTN 2016 Báo cáo thường niên năm 2016 Báo cáo thường niên 15/03/2017

CÔNG TY CỔ PHẦN KHOÁNG SẢN BÌNH ĐỊNH

Giấy phép: 

35 03 000009

Địa chỉ: 

11 Hà Huy Tập, TP.Quy Nhơn, tỉnh Bình Định, Việt Nam. 

Điện thoại: 

(0256)3822073 / 3825857 / 3822204 . 

Fax: 

(0256)3822497

Mọi thư từ xin gửi về địa chỉ: 

bimicovn@dng.vnn.vn

Top