BMC - Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2016 ( Rút gọn)     BMC- Báo cáo tài chính Quý 4 năm 2016     BMC - Báo cáo tài chính Quý 3 năm 2016     BMC - Báo cáo tài chính Quý 2 năm 2016     BMC - Từ nhiệm thành viên Ban kiểm soát     BMC - Ký hợp đồng kiểm toán báo cáo tài chính năm 2016     BMC - Báo cáo tài chính Quý 1 năm 2016     BMC-Báo cáo thường niên năm 2015     BMC - Biên bản họp và Nghị Quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2016      BMC - Tài liệu Đại Hội đồng cổ đông thường niên năm 2016     
English

 

GIỚI THIỆU

- Tên công ty : CÔNG TY CỔ PHẦN KHOÁNG SẢN BÌNH ĐỊNH
- Tên viết tắt : BIMICO
- Trụ sở chính : 11 Hà Huy Tập - TP.Qui Nhơn- Tỉnh Bình Định
- Mã số thuế   : 4100390008
- Năm thành lập: 2001
- Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc: Ông Lê Anh Vũ
- Giấy phép đăng ký kinh doanh số: 35 03 000009, ngày 08 tháng 01 năm 2001 do Sở kế hoạch đầu tư tỉnh  Bình Định cấp.
- Tiền thân Công ty cổ phần khoáng sản Bình Định là Công ty khoáng sản Bình Định được thành lập năm 1985, là một trong những công ty có uy tín và tiên phong trong lĩnh vực khai thác sa khoáng tại Bình Định cũng như ở Việt Nam.

Trụ sở Công ty BIMICO

Huân chương lao động hạng 3

*Công ty cổ phần khoáng sản Bình Định được nhà nước phong tặng danh hiệu Huân chương lao động hạng 3 vào năm 1999. 
* Công ty Cổ phần Khoáng sản Bình Định được chuyển đổi từ doanh nghiệp Nhà nước(Công ty Khoáng sản Bình Định) thành công ty cổ phần năm 2001 theo Quyết định số:09/2001/QĐ-UB ngày 08 tháng 01 năm 2001 của UBND tỉnh Bình Định.
*
Công ty niêm yết cổ phiếu ngày 28/12/2006 tại Trung tâm giao dịch Chứng khoán Hồ Chí Minh theo Quyết định số 112/UBCK-GPNY ngày 12/12/2006 của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước. Mã chứng khoán là BMC.
* Vốn điều lệ  của Công ty là  123.926.300.000 đồng.

* Công ty tham gia góp vốn thành lập liên doanh Công ty Khoáng sản Bình Định Việt Nam – Malaysia với tỷ lệ vốn góp là 40%.
* Công ty chúng tôi có đội ngũ quản lý và công nhân giàu kinh nghiệm trong lĩnh vực khai thác và chế biến khoáng sản.
 

Đăng nhập
Tên truy cập
Mật khẩu
Liên kết
Tin mới đưa
BMC - Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2016 ( Rút gọn)

BMC- Báo cáo tài chính Quý 4 năm 2016

BMC - Báo cáo tài chính Quý 3 năm 2016

BMC - Báo cáo tài chính Quý 2 năm 2016

BMC - Từ nhiệm thành viên Ban kiểm soát

BMC - Ký hợp đồng kiểm toán báo cáo tài chính năm 2016

BMC - Báo cáo tài chính Quý 1 năm 2016

BMC-Báo cáo thường niên năm 2015

BMC - Biên bản họp và Nghị Quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2016

BMC - Tài liệu Đại Hội đồng cổ đông thường niên năm 2016

BMC- Báo cáo tài chính năm 2015 ( Đã kiểm toán)

BMC-Báo cáo quản trị năm 2015 (Rút gọn).

BMC-Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng

BMC-Báo cáo kiểm toán 6 tháng đầu năm 2015

BMC - Báo cáo tình hình quản trị công ty 6 tháng năm 2015

BMC - Báo cáo tài chính Quý 2 năm 2015

BMC- Ký hợp đồng kiểm toán báo cáo tài chính năm 2015

BMC- Nghị Quyết về thay đổi nhân sự của HĐQT

BMC- BCTC Quý 1 năm 2015

BMC - Nghị Quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2015.

Mô hình Nhà máy xỉ Titan Bình Định
BMC - Một trong mười doanh nghiệp tiêu biểu trên Sở giao dịch chứng khoán Hồ Chí Minh